پیام

 

باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته اید تحویل دهید


خواه با فرزندی خوب،


خواه با باغچه ای سرسبز


خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی


و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر
با بودن تو ساده تر نفس کشیده است
یعنی تو موفق شده ای


تاریخ بروزرسانی : ۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۴۵