» اطلاعات بیمه تکمیلی بازنشستگان

لیست شعب بیمه تکمیلی و مراکز طرف قرارداد 97-98

آتیه سازان 1                                         

شعب بیمه تکمیلی

 

مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه های بستری:

 1. اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی (بیمار).
 2. کارت ملی بیمه شده اصلی (بیمار).
 3. اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان مهمور به مهر بیمارستان.
 4. گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای بستری (ممهور به مهر پزشک معالج).
 5. گواهی سایرپزشکان معالج مبنی بر نوع درمان های انجام شده ممهور به مهر پزشکان.
 6. برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک (جراح و یا جراحان و کمک جراح) و متخصص بیهوشی.
 7. اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان ممهور به مهر واحد مربوطه و یا فاکتور خرید وسیله ممهور به مهر جراح، اتاق عمل، بیمارستان و شرکت فروشنده کالا. 
 8. اصل ریز آزمایشات و رادیولوژی و ......... ممهور به مهر واحد مربوطه.
 9. برگه شرح حال بیمار، خلاصه پرونده.
 10. سایر موارد مندرج درصورتحساب بیمارستانی.
 11. ارئه گواهی مبلغ پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در صورتیکه اصل سند درمانی به بیمه گر اول ارائه شده باشد.
 12. درصورتی که بیمه شده راسأ نسبت به تهیه تجهیزات مورداستفاده در اعمال جراحی اقدام نماید ارائه فاکتور معتبر ممهور به مهر جراح، اتاق عمل الزامی می باشد.

تاریخ بروزرسانی : ۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴