» عکس و فیلم و سرگرمی » فعالیتهای مدیریت بازنشستگی خراسان جنوبی » مراسم گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان سال 95

مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه سال 95

                                                                                                                                               مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه سال 95

مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95
مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95
مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95
مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95
مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95
مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95
مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95
مراسم گرامیداشت 25 ذی الحجه - تکریم بازنشستگان سال 95تاریخ بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۰:۵۷