» کانون های استان

مشخصات کانون ها

 

 

ردیف

نام کانون

نام شهر

نام مدیر عامل

تلفن ثابت

فکس

آدرس

1

آموزش و پرورش

بیرجند

آقای حمید توکلی

32226018

32235760

خیابان طالقانی درمانگاه فرهنگیان

2

دانشگاه علوم پزشکی

بیرجند

آقای حمیدرضا سالاری نیا

32432077

بیرجند دانشگاه علوم پزشکی خیابان معلم

3

دانشگاه

بیرجند

آقای علی اصغر مودی

32202245

بیرجند دانشگاه بیرجند

4

جهاد کشاورزی

بیرجند

آقای علوی

32444050-22

بیرجند بلوا شهدای عبادی سازمان جهاد کشاورزی

5

مخابرات

بیرجند

آقای محمود اشرف زاده

32431717

32456464

بیرجند -خیابان پاسداران اداره کل  مخابرات

6

آموزش و پرورش

بشرویه

آقای مهدی کیال

32784096

بشرویه اداره آموزش و پرورش

7

آموزش و پرورش

سرایان

آقای حسین نیا

32904070

سرایان اداره آموزش و پرورش

8

آموزش و پرورش

طبس

آقای عزیزاله توسلی

32822161

طبس اداره آموزش و پرورش

9

آموزش و پرورش

فردوس

آقای ارتشیدار

32723402

32729311

فردوس - اداره آموزش و پرورش

10

آموزش و پرورش

قاین

آقای غلامرضا خالقی

32529132

قاین جنب آموزش و پرورش

  


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۱۰