» کانون های استان » کانون بازنشستگی دانشگاه بیرجند

آدرس

کانون دانشگاه بیرجند  در سال ....91.... با تعداد ..5.. عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای  علی اصغر مودی

2- آقای  محمد قلی نژاد

3- آقای  محسن قدبا

4- آقای  رقیه سلطان ابراهیمی

5- آقای  محمد امین شمشیرگران

 

تعداد بازنشستگان عضو این کانون ...... نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۲۲