آدرس

بیرجند- خیابان غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۳۳
» کانون های استان » کانون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مشخصات

کانون دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند  در سال ....91.... با تعداد ..5.. عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای مسعود بیرجندی

2- آقای  حمید رضا سالاری نیا

3- آقای سید غلامرضا زجاجی

4- آقای  محمود رضا زرگر

5- خانم فاطمه صغری فروتنی

6 - خانم فاطمه ناهید فریدی

7 - خانم ملیحه خاتون دباغپور

8 - آقای  غلامرضا دلیری

 

تعداد بازنشستگان عضو این کانون ...... نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۵۰