آدرس

شرکت مخابرات استان - بیرجند میدان جانبازان

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۵۹
» کانون های استان » کانون بازنشستگی مخابرات

مشخصات

کانون مخابرات استان خراسان جنوبی در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای  محمود اشرف زاده

2- آقای  سید احمد پامنبری

3- آقای  علی یساری

4- آقای  مهدی سیاری

5- آقای  غلامحسین حاجیانی

 

تعداد بازنشستگان عضو این کانون ...... نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۰۲