آدرس

بیرجند-خیابان طالقانی - ساختمان سابق آموزش و پرورش - تلفن056 - 32226018

برگزاری جلسه یاد بود برای کلیه بازنشستگان متوفی آموزش و پرورش بیرجند به میزبانی و ابتکار کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند.

به همت و میزبانی  کانون  بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند  مورخ 95/02/14  جلسه یاد بود برای کلیه بازنشستگان متوفی آموزش و پرورش بیرجند بمناسبت گرامی داشت هفته معلم در سالن مصلی  بیرجند برگزار گردید .در این مراسم معاون استاندار و مدیر صندوق بازنشستگی کشوری (بیرجند) بهمراه  جمعی ازهمکاران حضور داشتند

تاریخ بروزرسانی : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۵۴
» کانون های استان » کانون آموزش و پرورش بیرجند

مشخصات کانون

کانون آموزش و پرورش  بیرجند در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای غلامعلی شیروانی

2- آقای محمد معینی

3- آقای هادی اکرامی

4- آقای حمید توکلی

5- آقای غلامحسین ملائی

6- آقای غلامرضا جهانشاهی

7- آقای محمد علی توجهی

تعداد بازنشستگان عضو این کانون ...... نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

 

قرار دادن لینک دانلود و مشاهده فیش حقوق بازنشستگان کشوری

در راستای پیگیری های کانو ن آموزش و پرورش در خصوص امکان دسترسی بازنشستگان به  جزییات فیش حقوق خویش  به روال سابق لینک زیر معرفی      می گردد            www.eform.skedu.ir