آثار بازنشستگان خراسان جنوبی

آثار بازنشستگان خراسان جنوبی

آثار4

                                                       خانم صدیقه شرقی  (بازنشسته محترم آموزش و پرورش)

 

آثار3

                                                      محمد خاشی (بازنشسته محترم آموزش و پرورش)

 

آثار2                                                      محمد خاشی (بازنشسته محترم آموزش و پرورش)

 

 

 

 

آثار1                                                      محمد خاشی (بازنشسته محترم آموزش و پرورش)

 

نمایشگاه آثار بازنشستگان (25 شهریور 96- مصادف با 25 ذی الحجه)-2

 

کتابت  قرآن کریم بصورت دستنویس - خط  ثلث - توسط آقای هاشم حنفی بازنشسته محترم آموزش و پرورش


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۹:۵۴
» نخبگان بازنشسته خراسان جنوبی » آثار بازنشستگان خراسان جنوبی