بازنشسته محترم جناب آقای محمد ناصر سلیمانی

کسب مقام اول کشوری در رشته تیر اندازی با تفنگ بادی - المپیاد ورزشی سال 97


المپیاد ورزشی 97
المپیاد4

 

 

         بازنشسته محترم سرکار خانم فریبا شایگان 

 

کسب رتبه    ششم کشوری   در رشته شنا  در المپیاد  ورزشی سال 96


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۰:۲۶