سرکار خانم فریبا شایگان بازنشسته نمونه سال 96


سرکار خانم فریبا شایگان بازنشسته  محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - کسب مقام اول مسابقات شنا در بین بازنشستگان استان  ،  و همچنین

 

کسب رتبه    ششم کشوری   در سال 96


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۲۸